bck
strona w przygotowaniu

General Survey Consultants Sp. z o.o. to  zespól doświadczonych i wysokowykwalifikowanych likwidatorów szkód i ekspertów z wielu dziedzin z udokumentowanym doświadczeniem w swoich specjalnościach. Swoim zasięgiem działania obejmujemy cały obszar  Polski.

Od początku funkcjonowania jednym z zasadniczych przedmiotów działalności jest świadczenie usług likwidacji szkód dla firm ubezpieczeniowych w Polsce, dla brokerów oraz dla zainteresowanych stron, polegających na:

 • kompletna likwidacja szkód ładunkowych transportowych oraz logistycznych (oględziny oraz raport z uwzględnieniem okoliczności, przyczyn i charakteru szkody oraz z wyliczeniem straty, kompletacja niezbędnych dokumentów do likwidacji szkody) ,
 • szybkiej usłudze częściowej likwidacji szkody (oględziny wraz z wyceną szacunkową strat),
 • obsługa szkód cargo i z OC (przewoźnika, spedytora, składowcy oraz innych)
 • obsługa szkód wynikających z przestępczych (rabunki w transporcie, kradzieże z magazynów, itp .),
 • audyty zabezpieczeń obiektów oraz audyty jakościowe produktów,
 • profesjonalna sprzedaż awaryjna i zagospodarowanie mienia po szkodach,
 • asysta przy rozładunku i załadunku towarów oraz ocena zastosowanych zabezpieczeń,
 • segregacji, oczyszczaniu i przepakowaniu towaru.

Standardem naszych usług są:

 • oględziny na miejscu szkody lub awarii w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia lub po ustaleniu z zainteresowanymi, kiedy z innych względów wcześniejsze oględziny nie są wskazane,
 • przedstawienie raportu wstępnego w ciągu 48 godzin od zakończenia oględzin
 • raport końcowy w ciągu 7 dni od uzyskania ostatniego dokumentu lub informacji niezbędnej do prawidłowego sporządzenia kompletnego raportu
 • sporządzanie raportu w języku angielskim lub niemieckim oraz raportu dwujęzycznego na życzenie Zleceniodawcy.


Przy tworzeniu raportu kierujemy się:

 • ograniczeniem strat wszystkich stron,
 • pragmatyzmem w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw,

Na co może liczyć Zleceniodawca:

 • raport wstępny zawiera skrócony opis przyczyn i charakteru szkody, szacunkowy rozmiar szkody pozwalające Zleceniodawcy założyć rezerwę, a także rekomendacje wskazujące optymalne w danej sytuacji działania, służące minimalizacji szkody (raport wstępny jest przesyłany elektronicznie w formacie pdf)rozpatrzenie roszczeń jest prawem ubezpieczonego.
 • raport końcowy zawiera:
 • szczegółowy opis charakteru szkody wraz z dokumentacją techniczną i fotograficzną,
 • opinię dotyczącą przyczyny szkody, dającą Zleceniodawcy jednoznaczną wskazówkę do rozstrzygnięcia odpowiedzialności
 • kalkulację rozmiaru szkody,
 • określenie górnego limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela wg Konwencji CMR (szkody transportowe).

Ponadto:

 • przygotowujemy kompletną dokumentację regresową,
 • doradzamy sposób zagospodarowania majątku po szkodzie,
 • organizujemy  zagospodarowanie towaru poprzez: sortowanie, przepakowanie, czyszczenie, naprawę, itp. w tym przeładunki towarów na miejscu zdarzenia),
 • możemy przeprowadzić profesjonalną sprzedaż awaryjną na zasadzie przetargu zamkniętego (współpraca z kilkunastoma firmami specjalizujących się obrotem towarami niepełnowartościowymi i poszkodowymi w Polsce),
 • możemy zaaranżować pełną restytucje mienia po szkodzie.

Jesteśmy mobilni oraz dyspozycyjni – w przypadku pilnych zleceń świadczymy usługi przez całą dobę, również w dni wolne od pracy.  Dysponujemy siecią zagranicznych biur korespondentów, swym zakresem pokrywamy całą Europę, Rosję, płn. Afrykę oraz na życzenie dalsze destynacje.

 

 

 

 
General Survey Consultants Sp. z o.o. © Copyright 2014